1. Xây dựng code soạn sẵn

Sẽ rất hữu ích hơn rất nhiều nếu bạn có một điểm khởi đầu hoặc một code soạn sẵn để làm việc. Giờ đây, bạn có thể giải thích cho ChatGPT những gì bạn đang cố gắng thực hiện và ChatGPT sẽ thiết lập code soạn sẵn để bạn sử dụng. Điều này rất tuyệt vời và hữu ích. 

2. Debug cơ bản trên tập lệnh của bạn

Bạn có ghét khi phải tìm đỏ mắt một dấu phẩy nhỏ xíu vì lỡ nhập thiếu trên SQL khiến tạo ra lỗi Cú pháp không? ChatGPT sẽ giúp bạn. Ví dụ như truy vấn đầu vào bên dưới bị thiếu dấu phẩy ở cuối một trong các cột và ChatGPT giúp tìm ra điều sai và điều cần thay đổi. 

3. Chuyển đổi code từ ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ bạn muốn phát triển

Rất nhiều lần bạn đang tìm kiếm một giải pháp và bạn tìm thấy chính xác thứ mình cần bằng một ngôn ngữ khác. Hoặc có một code base tồn tại trong công ty của bạn mà bạn đang cố gắng chuyển sang một ngôn ngữ khác. Vì rất nhiều cú pháp, thư viện và định dạng quá khác biệt giữa ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nên việc chuyển đổi mã bạn cần có thể thực sự khó khăn.

ChatGPT có thể thực hiện rất tốt công việc này để thực hiện quá trình chuyển đổi

Just querying —

Convert đoạn code sang {insert language you want to convert to} —

{Insert original code here}

Điều này sẽ cung cấp cho bạn ít nhất một điểm khởi đầu để bắt đầu quá trình chuyển đổi.

Example Query to ChatGPT —

Convert to scala —

Trả về - 

4. Trình tạo sơ đồ quy trình

Đôi khi, nếu bạn đang thiết lập một quy trình và bạn muốn có một sơ đồ nhanh để thể hiện quy trình đó thì bạn có thể sở hữu một biểu đồ lạ mắt bằng cách tự xây dựng trên ChatGPT và nó có thể nhanh chóng đưa ra giải pháp sơ đồ cho bạn (Mặc dù ở định dạng văn bản)

Tất cả các trường hợp sử dụng này đều bổ sung cho câu hỏi và câu trả lời cơ bản mà bạn có thể thực hiện với ChatGPT giống như cách bạn thực hiện với Google/StackOverflow. VietnamWorks inTECH tin rằng việc có công cụ này sẽ giúp công việc của một nhà phát triển trở nên dễ dàng hơn và giúp bạn trung hơn vào sự sáng tạo và xây dựng các giải pháp thay vì tập trung vào một số công việc code lặp đi lặp lại mà có thể được tự động hóa.

VietnamWorks inTECH