Python là một ngôn ngữ lập trình nổi bật trong những năm gần đây và bất kỳ tính năng bổ sung nào đều giúp ích rất nhiều cho cộng đồng. Trong đó, Python 3.11 là một trong những bản phát hành có cải tiến rõ rệt giúp các coder tối ưu hóa hiệu quả trong công việc: 

1. Thông báo lỗi được cải thiện

Trước Python 3.11, khi in trackbacks, trình thông dịch Python sẽ không trỏ đến biểu thức chính xác và gây ra lỗi. Nó sẽ chỉ đến dòng và điều này vẫn chưa thực sự hữu ích. 

Đây là cách Python 3.11 gặp lỗi khi mục danh sách tại chỉ mục đã cho không tồn tại, và biểu thức gây ra lỗi được chỉ ra.

2. TypeDict - Phím bắt buộc và không bắt buộc

Trước Python 3.11, kế thừa (inheritance) là điều cần thiết để chỉ định xem các mục trong TypedDict có được yêu cầu hay không. 

Required hoặc NotRequired đưa ra một cách đơn giản để đánh dấu xem các mục riêng lẻ trong TypedDict có phải hiện diện hay không.Theo mặc định, tất cả các trường là bắt buộc, trừ khi tham số tổng được đặt thành False. Trong trường hợp này, tất cả các trường vẫn không bắt buộc theo mặc định. 

Ví dụ: phần sau chỉ định TypedDict với một khóa bắt buộc và một khóa không bắt buộc:

Định nghĩa sau là tương đương với: 

3. Chú thích mã với “Self type”

4. Trình phân tích cú pháp TOML tích hợp

Tom’s Obvious Minimal Language (TOML), là một định dạng tệp cấu hình tối thiểu, dễ đọc nhờ ngữ nghĩa rõ ràng của nó. Trước Python 3.11, thư viện tích hợp sẵn để làm việc với các tệp cấu hình TOML không tồn tại.

Phân tích cú pháp tệp TOML bằng Python 3.11:

5. Thực thi mã nhanh hơn tới 60%

Python 3.11 được cho là nhanh hơn từ 10–60% so với Python 3.10. Trung bình, mức tăng tốc độ đo được là 1,25 lần trong các thử nghiệm trên bộ điểm chuẩn Python tiêu chuẩn. Việc tăng tốc độ tập trung vào hai lĩnh vực chính trong Python là khởi động nhanh hơn và thời gian chạy nhanh hơn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các yêu cầu của nhà tuyển dụng tại  VietnamWorks inTECH để cập nhật kiến thức và hoàn thiện kỹ năng về Python 3.11 cho công việc nhé!

VietnamWorks inTECH