1. Các đầu mục cần lưu tâm trong hợp đồng lao động năm 2023

a. Thời hạn của hợp đồng

Bộ luật Lao động 2023 quy định hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời gian, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

b. Mức lương và hình thức trả lương

Cụ thể tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng chính thức vào ngày 01/7/2023 (Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng). Cùng với chính sách tăng lương cơ sở, Quốc hội còn quyết định:

 • Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp
 • Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công với Cách mạng bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

c. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi

Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định và được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Thời giờ nghỉ ngơi người lao động được hưởng trong các trường hợp khác, cụ thể:

 • Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 • Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.
 • Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
 • Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.

d. Quy định làm thêm giờ

Tất cả trường hợp được tổ chức tăng ca đến 300 giờ/năm đều được áp dụng mức tăng ca từ trên 40 giờ đến 60 giờ/tháng kể từ ngày 1-4-2022. Nếu tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm, doanh nghiệp phải thông báo với Sở lao động – hương binh và xã hội địa phương theo quy định tại khoản 4, điều 107 Bộ Luật Lao động và điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

e. Chế độ tăng lương và thăng tiến

Theo như nội dung biểu quyết thì Quốc hội đã đồng ý tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người nghỉ hưu trước năm 1995 tăng 12.5%. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội gắn liền với lương cơ sở cũng sẽ tăng 20.8%. Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Chế độ nâng bậc: theo thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của doanh nghiệp.

f. Chế độ bảo hiểm xã hội

Từ 01/07/2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng dẫn đến nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội có công thức tính dựa trên lương cơ sở cũng tăng theo. Cụ thể:

 • Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm. 

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở.

 • Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở.

 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Mức trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày = 30% x Mức lương cơ sở.

 • Trợ cấp mai táng

Thân nhân sẽ được trợ cấp mai táng khi người lao động chết thuộc một trong các trường hợp: Đang tham gia BHXH, đang bảo lưu quá trình đóng BHXH, đang hưởng lương hưu, đang hưởng trợ cấp cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hay chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở

 • Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 49 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Trợ cấp phục vụ/tháng = Mức lương cơ sở

Bài viết trên đây đã chỉ ra cho bạn các đầu mục bạn cần lưu tâm trong hợp đồng lao động năm 2023, một khi bạn đã ký hợp đồng lao động thì hãy chú ý kỹ càng để tránh bị lừa đảo nhé.

VietnamWorks inTECH