Mặc dù việc tạo interface bằng phương pháp thủ công khá đơn giản, nhưng việc tự động hóa có thể giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, đặc biệt là trong các dự án lớn. Vì vậy, trong bài viết này VietnamWorks inTECH sẽ giới thiệu các bạn các phương pháp tự động hóa tạo interface trong typescript.

Tại sao cần phải tự động hóa interface trong typescript?

Tính nhất quán: Tự động hóa đảm bảo rằng các interface được tạo ra nhất quán, giảm thiểu sai lệch do chủ quan.

Hiệu quả: Đối với các dự án có nhiều cấu trúc dữ liệu, tự động hóa sẽ tăng tốc quá trình tạo interface.

Tích hợp với Back-end: Nếu chương trình back-end của bạn được cập nhật thường xuyên, tự động hóa có thể giúp tạo inteface từ các phản hồi API hoặc lược đồ cơ sở dữ liệu theo các cập nhật.

Các phương pháp để tự động hóa

1. Sử dụng Công cụ JSON to TypeScript:

Các công cụ như json2ts sẽ giúp chuyển đổi cấu trúc JSON thành giao diện TypeScript.

Bước 1: Cài đặt package

npm install -g json2ts

Bước 2: Chuyển đổi tệp JSON thành TypeScript:

json2ts -i input.json -o output.ts

2. Tạo interface từ phản hồi API

Sử dụng các công cụ như quicktype, bạn có thể tạo interface từ phản hồi API.

Bước 1: Cài đặt quicktype

npm install -g quicktype

Bước 2: Tạo TypeScript từ phản hồi API:

quicktype -s json -o output.ts < input.json

3. Tích hợp với ORM backend

Nếu phần backend của bạn sử dụng ORM như Sequelize hoặc TypeORM, thì chúng thường có các công cụ hoặc plugin có thể tạo interface hoặc loại TypeScript từ mô hình cơ sở dữ liệu của bạn.

Ví dụ: với TypeORM, bạn có thể sử dụng trình tạo mô hình typeorm.

4. Thông số kỹ thuật Swagger hoặc OpenAPI

Nếu phần backend của bạn hiển thị thông số Swagger hoặc OpenAPI, thì các công cụ như swagger-to-ts có thể được sử dụng để tạo interface.

Bước 1: Cài đặt swagger-to-ts:

npm install swagger-to-ts

Bước 2: Tạo interface

swagger-to-ts < swagger.json > output.ts

5. Tích hợp liên tục

Đối với các dự án được cập nhật liên tục, hãy tích hợp việc tạo giao diện trong quy trình CI/CD của bạn. Bằng cách này, bất cứ khi nào có thay đổi đối với mô hình dữ liệu hoặc phản hồi API , interface có thể được tự động tạo lại.

Lời kết

Như vậy, VietnamWorks inTECH vừa điểm qua một vài phương pháp giúp tự động hóa việc tạo interface trong Typescript. Tùy thuộc vào nhu cầu của dự án, bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất trong số những phương pháp được đề cập ở trên.

VietnamWorks inTECH