Chat GPT là một công cụ chat bot AI do công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI tạo ra, dựa trên các đối thoại nguyên mẫu để hiểu ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên (giống như hai người đang nói chuyện trực tiếp với nhau) với phạm vi trao đổi không giới hạn. Chat GPT có thể sử dụng trong các ứng dụng thực tế như tiếp thị kỹ thuật số, sáng tạo nội dung trực tuyến; hỗ trợ các lập trình viên viết code, sửa lỗi (bug) trong code. Dưới đây là một số task mà Chat GPT có thể hỗ trợ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.

Task #1: Vẽ đồ thị hồi quy tuyến tính

Nếu muốn vẽ biểu đồ hồi quy tuyến tính, bạn chỉ cần nói với ChatGPT:

“plot a linear regression with Python using matplotlib”

Chúng ta có thể cho ChatGPT biết thư viện mà nó nên sử dụng, nếu không, nó sẽ tự chọn.

Đây là mã Python được tạo bởi ChatGPT (có kèm theo comments!)

Và đây là Output:

Task #2: Gửi tin nhắn trên WhatsApp bằng pywhatkit

“send a message on Whatsapp using Python and pywhatkit”

Đây là mã Python được tạo bởi ChatGPT.

Ngoài mã do ChatGPT tạo ra, bạn phải mở phiên WhatsApp trong trình duyệt của mình và đã cài đặt pywhatkit (thêm thông tin tại đây)

Task #3: Gửi email bằng Python

Có hàng trăm đoạn code trên internet hướng dẫn bạn cách gửi email bằng Python. Bạn có thể thêm vào danh sách của mình với đoạn code của ChatGPT:

“send an email from “email_1” to “email_2” with the subject “Email sent by ChatGPT” and the content “ChatGPT rocks!” using Python”

Đây là đoạn code:

Sau khi nhập mã, ChatGPT cho chúng ta biết rằng chúng ta nên nhập mật khẩu của mình vào placeholder “YOUR_PASSWORD”.

Một điều mà ChatGPT không cho chúng ta biết (trong hầu hết các trường hợp) đó là phải bật xác minh 2 bước để nhận mật khẩu 16 ký tự trong trường hợp chúng ta đang sử dụng Gmail. Sau khi nhập mật khẩu chúng ta sẽ nhận được email như sau:

Task #4: Scraping dữ liệu từ “Books to Scrape”

Web scraping là một nhiệm vụ khá là khó nhằn đối với Chat GPT. Tuy nhiên, Chat GPT cũng đã làm rất tốt việc tìm kiếm tên sách và giá của một trang web có tên là books.toscrape.com.

“web scrape https://books.toscrape.com/ using Python and beautiful soup”

Đây là đoạn code:

Và đây là dữ liệu được trích xuất.

Trích xuất dữ liệu mà không cần tự viết code .. quá là tuyệt vời đúng không nào!

Trên đây chỉ là một ví dụ minh họa về việc web scraping, bạn cũng có thể làm tương tự với các trang web khác.

Bonus: Tạo Báo cáo Excel bằng Python

Đối với những người thích tự động hóa Excel, bạn cũng có thể tạo báo cáo excel với Chat GPT. Để bạn dễ nắm bắt, chúng tôi đưa ra một ví dụ đơn giản như sau:

“generate an Excel report with Python”

Đây là đoạn code được tạo:

Đây là Output:

Như bạn có thể thấy, chỉ có một mẫu đơn giản nhưng mà kết quả chúng ta nhận được cũng khá ổn. Chúng tôi tin rằng, bạn chỉ cần đưa ra lệnh ChatGPT phù hợp, bạn có thể nhận được kết quả ấn tượng hơn.

VietnamWorks inTECH