PHP là gì?

PHP là một ngôn ngữ kịch bản server-side, được sử dụng để phát triển các trang web tĩnh (static website) hoặc trang web động (dynamic website) hoặc các ứng dụng web. PHP là viết tắt của Hypertext Pre-processor, trước đó là viết tắt của Personal Home Pages.

 

Các tập lệnh của PHP chỉ có thể được thông dịch trên máy chủ đã cài đặt PHP. Các máy con truy cập tập lệnh PHP chỉ yêu cầu trình duyệt web. Tệp PHP chứa các thẻ PHP và kết thúc bằng phần mở rộng ".php".

 

Trong bài viết này, bạn sẽ đi qua những nội dung:

 • Ngôn ngữ Kịch bản là gì?
 • Ngôn ngữ lập trình VS ngôn ngữ kịch bản
 • PHP là viết tắt của gì?
 • Cú pháp của PHP
 • Tại sao sử dụng PHP?
 • PHP được sử dụng để làm gì & Thị phần
 • PHP vs ASP.NET VS JSP VS CFML
 • Phần mở rộng tệp PHP
 • PHP Hello World

Ngôn ngữ kịch bản là gì?

Tập lệnh là một tập hợp các hướng dẫn lập trình được thông dịch trong thời gian chạy.

Ngôn ngữ kịch bản là ngôn ngữ thông dịch các tập lệnh trong thời gian chạy. Các tập lệnh thường được nhúng vào các môi trường phần mềm khác.

 

Mục đích của các tập lệnh thường là để nâng cao hiệu suất hoặc thực hiện các tác vụ thường xuyên cho một ứng dụng.

 

Các tập lệnh phía máy chủ được thông dịch trên máy chủ trong khi các tập lệnh phía máy khách được dịch bởi các ứng dụng trong máy khách.

 

PHP là tập lệnh phía máy chủ được thông dịch trên máy chủ trong khi JavaScript là một ví dụ về tập lệnh phía máy khách được trình duyệt máy khách thông dịch. Cả PHP và JavaScript đều có thể được nhúng vào các trang HTML.

Ngôn ngữ lập trình Vs Ngôn ngữ kịch bản

 

Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ kịch bản

Có tất cả các tính năng cần thiết để phát triển các ứng dụng hoàn chỉnh.

Chủ yếu được sử dụng cho các tác vụ thường xuyên

Code phải được biên dịch trước được thực thi

Code được thực thi mà không cần biên dịch

Không cần nhúng vào các ngôn ngữ khác

Thường được nhúng vào các môi trường phần mềm khác

PHP là viết tắt của gì?

PHP có nghĩa là - Trang chủ cá nhân (Personal Home Page), nhưng bây giờ nó là viết tắt của từ viết tắt đệ quy PHP: Hypertext Preprocessor.

 

Code PHP có thể được nhúng vào mã HTML, hoặc nó có thể được sử dụng kết hợp với các hệ thống mẫu web khác nhau, hệ thống quản lý nội dung web (CMS) và các web framework.

Cú pháp PHP

 

Một tệp PHP cũng có thể chứa các thẻ như HTML và các tập lệnh phía máy khách như JavaScript:

 

 • HTML là một lợi thế bổ sung khi học ngôn ngữ PHP. Bạn thậm chí có thể học PHP mà không cần biết HTML nhưng ít nhất bạn nên biết những điều cơ bản về HTML.
 • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) cho các ứng dụng hỗ trợ cơ sở dữ liệu.
 • Đối với các chủ đề nâng cao hơn như các ứng dụng tương tác và dịch vụ web, bạn sẽ cần JavaScript và XML.

 

Sơ đồ lưu đồ hiển thị bên dưới minh họa kiến trúc cơ bản của ứng dụng web PHP và cách máy chủ xử lý các yêu cầu.

Tại sao ta sử dụng PHP?

Rõ ràng là bạn đã nghe nói về một số ngôn ngữ lập trình trên mạng; bạn có thể đang tự hỏi tại sao chúng ta lại muốn sử dụng PHP như một chất độc cho lập trình web. Dưới đây là một số lý do thuyết phục:

 

 • PHP là mã nguồn mở và miễn phí.
 • Đường cong học tập ngắn so với các ngôn ngữ khác như JSP, ASP, v.v.
 • Tài liệu cộng đồng lớn
 • Hầu hết các máy chủ lưu trữ web đều hỗ trợ PHP theo mặc định, không giống như các ngôn ngữ khác như ASP cần IIS. Điều này khiến PHP trở thành một lựa chọn hiệu quả về chi phí.
 • PHP được cập nhật thường xuyên để bắt kịp xu hướng công nghệ mới nhất.
 • Lợi ích đó là: PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, bạn chỉ cần cài đặt nó trên máy chủ và các máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ không cần phải cài đặt PHP, chỉ một trình duyệt web là đủ.
 • PHP có sẵn hỗ trợ để làm việc song song với MySQL; nhưng không có nghĩa là bạn không thể sử dụng PHP với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khác. Bạn vẫn có thể sử dụng PHP với:

o Postgres

o Oracle

o MS SQL Server

o ODBC, v.v.

 • PHP sử dụng trên đa nền tảng; bạn có thể triển khai ứng dụng của mình trên một số hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Mac OS, v.v.

 

Những việc làm IT-Software PHP nổi bật tại Vietnamworks

PHP được sử dụng để làm gì & Thị phần

Về thị phần, có hơn 20 triệu trang web và ứng dụng trên internet được phát triển bằng ngôn ngữ kịch bản PHP, được làm rõ bằng những lý do nêu trên.

 

Sơ đồ dưới đây cho thấy một số trang web phổ biến sử dụng PHP:

PHP vs Asp.Net vs JSP vs CFML

ASP - Active Server Pages, JSP - Java Server Pages, CFML - Cold Fusion Markup language
Bảng dưới đây so sánh các ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ khác nhau với PHP

TÍNH NĂNG

PHP

ASP

JSP

CFML

Đường học tập

Ngắn

Dài hơn PHP

Dài hơn PHP

Dài hơn PHP

Lưu trữ web (web hosting)

Được hỗ trợ bởi hầu hết các máy chủ lưu trữ

Cần máy chủ chuyên dụng

Được hỗ trợ khá

Cần máy chủ chuyên dụng

Mã nguồn mở

Không

Cả thương mại lẫn mã nguồn mở

Hỗ trợ dịch vụ web

Có sẵn

Dùng .NET framework

Dùng add-on thư viện

Có sẵn

Tích hợp với HTML

Dễ

Khá phức tạp

Khá phức tạp

Dễ

Hỗ trợ MySQL

Nội tại

Cần bên thứ 3

Cần bên thứ 3

Phiên bản hiện tại có hỗ trợ. Phiên bản cũ hơn sử dụng ODBC

Dễ dàng mở rộng bởi các ngôn ngữ khác

Không

Mở rộng bằng các lớp và thư viện của Java

Phần mở rộng tệp PHP

Phần mở rộng tệp và thẻ là để máy chủ nhận dạng các tệp và tập lệnh PHP của bạn, bạn phải lưu tệp với phần mở rộng “.php”. Các phần mở rộng tệp PHP cũ hơn bao gồm:

 • .phtml
 • .php3
 • .php4
 • .php5
 • .phps

 

PHP được thiết kế để hoạt động với HTML, do vậy, nó có thể được nhúng vào mã HTML.

 

Bạn có thể tạo các tệp PHP mà không cần bất kỳ thẻ HTML nào, đó được gọi là tệp PHP thuần (pure PHP file). Máy chủ thông dịch code PHP và xuất kết quả dưới dạng code HTML cho các trình duyệt web.

 

Để máy chủ nhận dạng code PHP từ code HTML, bạn phải luôn đính code PHP trong các thẻ PHP. Thẻ PHP bắt đầu với ký hiệu nhỏ hơn, theo sau là dấu chấm hỏi và sau đó là từ “php”.PHP là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, “VAR” không giống như “var”. Bản thân các thẻ PHP không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng bạn nên sử dụng chữ thường. Đoạn code dưới đây sẽ minh họa điểm trên.

Các dòng code PHP sẽ được đề cập dưới dạng các câu lệnh. Câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Nếu bạn chỉ có một câu lệnh, bạn có thể bỏ qua dấu chấm phẩy. Nếu bạn có nhiều hơn một câu lệnh, thì bạn phải kết thúc mỗi dòng bằng dấu chấm phẩy. Vì sự nhất quán, bạn hãy luôn kết thúc (các) câu lệnh của mình bằng dấu chấm phẩy. Các tập lệnh PHP được thực thi trên máy chủ. Đầu ra được trả về dưới dạng HTML.

PHP Hello World

Chương trình hiển thị bên dưới là một ứng dụng PHP cơ bản xuất ra dòng chữ “Hello World!” Khi xem trên trình duyệt web.

Đầu ra:

Tóm lược

 • PHP là viết tắt của Hypertext pre-processor
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ. Nó được thực thi trên máy chủ. Các ứng dụng khách không cần phải cài đặt PHP.
 • Các tệp PHP được lưu với phần mở rộng tệp ".php" và code phát triển PHP được đính trong các thẻ.
 • PHP là mã nguồn mở và đa nền tảng

Tổng hợp việc làm IT - Software trên VietnamWorks
VietnamWorks InTECH
Theo guru99