Django là một framework web cấp cao được viết bằng ngôn ngữ Python, nhằm giúp giúp việc thiết kế chức năng trở nên nhanh chóng và thực tế. Nó miễn phí và mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi để tạo ra các ứng dụng web lớn nhỏ. Trong bài viết này, VietnamWorks inTECH sẽ hướng dẫn từng bước cách thiết lập Django trong môi trường ảo của bạn. 

Trước khi đi vào chi tiết, hãy cùng VietnamWorks inTECH tìm hiểu một vài định nghĩa cơ bản nhé!

1. Development Environment là gì?

Development Environment (Môi trường phát triển) là một cài đặt của Django trên máy tính cá nhân của bạn. Thiết lập môi trường là một bước quan trọng trong quá trình phát triển trang web. Nó cung cấp một không gian cô lập và được kiểm soát để bạn có thể viết, kiểm thử và sửa lỗi mã nguồn trước khi triển khai vào production environment (môi trường sản xuất).

2. Virtual Environment là gì?

Virtual Environment (môi trường ảo) là một không gian cho phép bạn cô lập các phụ thuộc và cấu hình của một dự án khỏi các dự án khác. Như vậy, bạn có thể tạo ra các dự án với các phiên bản thư viện khác nhau mà không ảnh hưởng đến các dự án còn lại.

Lưu ý rằng có nhiều loại môi trường ảo khác nhau, nhưng trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc tạo một môi trường Python.

3. Cách tạo môi trường ảo Python

Trong Python, có một số công cụ có sẵn để tạo và quản lý môi trường ảo. Đây là hai công cụ thường được sử dụng:

3.1. Công cụ venv

venv là một mô-đun dựng sẵn đi kèm với Python phiên bản 3.3 trở lên. Đây là một phương pháp đơn giản và nhẹ nhàng để tạo môi trường ảo. Bạn có thể tạo môi trường ảo bằng cách:

python -m venv myenv

myenv là tên môi trường ảo của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào khác, luôn sử dụng chữ thường và không thêm dấu cách, tuy nhiên bạn có thể sử dụng dấu gạch ngang (Ví dụ: my-env thay vì myenv).

3.2. Công cụ virtualenv

virtualenv là một công cụ của bên thứ ba để tạo môi trường ảo. Các tính năng của nó cho phép bạn tạo một môi trường có phiên bản Python khác với phiên bản được sử dụng để thực thi lệnh virtualenv. Bạn có thể tạo môi trường ảo bằng cách sau đây:

# For macOS and Linux
pip install virtualenv
virtualenv myenv

# For windows
pip install virtualenv
python -m virtualenv myenv

Lệnh pip install virtualenv là một lệnh sử dụng trình quản lý gói Python là pip để cài đặt virtualenv trên máy tính của bạn. Sau khi cài đặt, lệnh virtualenv myenv tạo ra một môi trường ảo mới có tên là myenv.

Cũng giống như khi sử dụng công cụ venv, bạn có thể thay đổi tên môi trường. Nhưng hãy luôn nhớ đặt tên ngắn gọn, sử dụng chữ thường và không thêm dấu cách. 

4. Cài đặt Django

Django cung cấp cho bạn một bộ các tập lệnh Python để tạo và làm việc với các dự án Django. Nó rất linh hoạt về vị trí và cách bạn có thể cài đặt nó. Nhưng đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt Django trong môi trường ảo bạn vừa tạo.

Đây là cách bạn có thể cài đặt Django trong môi trường ảo của mình, dành cho Linux và macOS:

# Activate your virtual environment
source myenv/bin/activate

# Install Django
pip install django

# Or use this to specify the version
pip install django==4.2.7

Dành cho Windows:

# Activate your virtual environment
myenv\Scripts\activate

# Install Django
pip install django

# Or use this to specify the version
pip install django==4.2.7

pip là trình cài đặt gói dành cho Python được khuyên dùng để cài đặt Django. Lệnh pip install django tải xuống phiên bản mới nhất của Django và cài đặt nó trong môi trường Python của bạn.

Sau khi thực hiện dự án, bạn có thể hủy kích hoạt môi trường ảo của mình bằng cách nhập lệnh sau vào terminal hoặc dòng lệnh.

deactivate

5. Cách xác minh cài đặt Django 

Sau khi cài đặt, bạn nên xác minh rằng Django đã được cài đặt chính xác trong môi trường ảo. Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau:

python -m django --version

Lời kết

Như vậy, bạn đã vừa thiết lập thành công Django, đây là bước đầu tiên trong việc tạo môi trường cho các dự án web của bạn. Sau quá trình này, bạn có thể thiết lập dự án Django, xác định cấu trúc của nó, định cấu hình cơ sở dữ liệu, tạo ứng dụng và bắt đầu xây dựng ứng dụng web của mình. 

Nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng biết nhé!

>> Xem thêm: Lý do nên dùng Django cho việc lập trình web bằng Python

VietnamWorks inTECH