Không thể phủ nhận, Machine Learning đang phát triển một cách chóng mặt trong khoảng thời gian gần đây và, được rất nhiều công ty triển khai, áp dụng tại Việt Nam. Vì vậy, trong bài viết này, VietnamWorks inTECH sẽ tổng hợp 10 khóa học hàng đầu về Machine Learning do chính các chuyên gia trong ngành biên soạn.

Các khóa học này sẽ giúp bạn có những kiến thức cơ bản về Machine Leaning, và là một bước đệm tuyệt vời nếu bạn muốn chuyển sang một lĩnh vực mới, hoặc củng cố cho mình thêm một kiến thức mới. Một số khóa bạn cần phải trả phí để được học và cấp chứng chỉ, tuy nhiên các tài liệu học tập thì hoàn toàn miễn phí. Cùng theo dõi ngay nhé!

1. Complete Machine Learning & Data Science Program (GeeksforGeeks)

GeeksforGeeks là một trong những ứng dụng linh hoạt nhất và được hàng nghìn ứng viên tin tưởng. Khóa học của GeeksforGeeks sẽ cung cấp cho bạn từ kiến ​​thức từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời sẽ hướng dẫn bạn tất tần tật về các nguyên tắc Machine Learning. Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể học cách triển khai các mô hình Machine Learning khác nhau để giải quyết các vấn đề thực tế. 

Về Data Science, khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm AI, ML và DL. Hơn thế nữa, bạn còn được học về Jupyter, Numpy và Data Analysis với Python để hiểu rõ hơn. Khóa học cũng sẽ trình bày ngắn gọn về Linear Regression (Hồi quy tuyến tính), Multiple Linear Regression (Hồi quy tuyến tính bội), Polynomial Linear Regression (Hồi quy tuyến tính đa thức), Support vector machine, Decision Tree (Cây quyết định), Random forest (Mô hình Rừng cây), Classification Algorithms, Clustering Algorithms (Thuật toán phân cụm) và Feature Engineering. Cuối cùng, bạn sẽ được học đại cương về NLP (Natural Language Processing) . 

Bên cạnh lý thuyết, Khóa học còn cung cấp các dự án để có trải nghiệm thực tế nhất về Phân tích dữ liệu, Chuẩn bị, Phân loại, v.v. Chỉ mất khoảng 3-6 tháng bạn đã có thể hoàn thành được khóa học và được cấp cả chứng chỉ.

2. Supervised Machine Learning: Regression and Classification by Stanford University (Coursera)

Đây là khóa học Machine Learning nổi tiếng nhất, được rất nhiều lập trình viên theo học. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn các khía cạnh lý thuyết của thuật toán Machine Learning cũng như cách triển khai thực tế, bao gồm: Supervised Learning, Unsupervised Learning, Linear Regression, Vectorization, Feature Scaling, Polynomial Regression, v.v. cùng 4 bài tập thực hành. 

Bạn có thể hoàn thành khóa học này trong khoảng thời gian 3 tuần sau khi đã nắm vững  các khía cạnh cũng như ứng dụng của Machine Learning. Bạn cũng có thể học cách áp dụng các thuật toán cho thị giác máy tính (computer vision), khai thác cơ sở dữ liệu, v.v. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ nhận được Chứng chỉ mà bạn có thể chia sẻ trên sơ yếu lý lịch của mình.

3. Deep Learning Specialization by DeepLearning.AI (Coursera)

Đây là khóa nâng cao về Deep Learning do Andrew Ng (đồng sáng lập Coursera) biên soạn và sau khi hoàn thành khóa học Machine Learning, bạn sẽ có kiến ​​thức chuyên sâu về các chủ đề Deep Learning như Convolutional networks (Mạng tích chập), Recurrent neural networks (Mạng nơ-ron hồi quy), Long short-term memory (Mạng bộ nhớ dài - ngắn - LSTM), Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên), v.v. 

Bên cạnh 5 khóa học nhỏ bao gồm Neural Networks (Mạng Nơ-ron nhân tạo) và Deep Learning, Deep Neural Networks (Mạng Nơ-ron sâu), Structuring Machine Learning Projects, Convolutional Neural Networks và Sequence Models, khóa học cũng sẽ mang đến những chia sẻ cá nhân và lời khuyên nghề nghiệp từ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực Deep Learning. Điều này sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được Chứng chỉ Tốt nghiệp để làm đẹp hồ sơ của mình.

4. Machine Learning with Python by IBM (Coursera)

Khóa học này nhằm mục đích dạy cho bạn Machine Learning bằng Python. Đầu tiên, bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Machine Learning và các ứng dụng của nó trong thực tế, sau đó chuyển sang các thuật toán Machine Learning như Thuật toán hồi quy, Phân loại và Phân cụm. 

Khóa học được chia thành sáu tuần với từng chương: Giới thiệu về Machine Learning, Thuật toán hồi quy bao gồm hồi quy tuyến tính, phi tuyến tính, đơn giản và đa biến, thuật toán phân loại bao gồm SVM, Cây quyết định, KNN, Hồi quy logistic, v.v., Các thuật toán phân cụm bao gồm: Phân cụm theo thứ bậc, Phân cụm dựa trên phân vùng và Phân cụm dựa trên mật độ.

5. Machine Learning Specialization by the UW (Coursera)

Khóa học bao gồm các kiến ​​thức lý thuyết và ví dụ thực tế về thuật toán Hồi quy, thuật toán Phân loại, thuật toán Phân cụm,Truy xuất thông tin, v.v. Vì vậy, sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết được cách tạo các ứng dụng thông minh, phân tích tập dữ liệu lớn, v.v. .nắm được sức mạnh của Machine Learning. 

Khóa học này được chia thành bốn phần bao gồm:

  • Cơ sở học máy, Hồi quy được dạy bằng bài thực hành nghiên cứu về dự đoán giá nhà đất 

  • Phân loại được dạy bằng nghiên cứu điển hình về phân tích tình cảm.

  • Phân cụm & truy xuất được dạy bằng nghiên cứu về tìm kiếm tài liệu tương tự. 

Sẽ mất khoảng 7 tháng để hoàn thành và sau khi hoàn thành mỗi khóa học, bạn sẽ nhận được Chứng chỉ.

6. Machine Learning for Data Science and Analytics by ColumbiaX (edX)

Đây là khóa học do chính trường ĐH Columbia biên soạn nhằm mục đích dạy cho bạn các kiến ​​thức cơ bản về Machine Learning và các thuật toán khác nhau. Nó cũng sẽ cung cấp các giải pháp cho các vấn đề thực tế bằng cách sử dụng phân tích dự đoán, thông qua cách hiểu các nguyên tắc của Machine Learning. 

Khóa học này sẽ tập trung vào các thuật toán Machine Learning như Hồi quy tuyến tính với một biến, Hồi quy tuyến tính với nhiều biến, Hồi quy logistic, Support Vector Machines, Unsupervised Learning, v.v. cũng như đưa ra dự đoán bằng cách phân tích và sử dụng mô hình chủ đề để tìm ý nghĩa ẩn trong một lượng lớn dữ liệu.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ nhận được chứng chỉ do chính edX và ColumbiaX chứng nhận để chứng minh kiến ​​thức của bạn về Machine Learning.

7. Machine Learning with Python by IBM (edX)

Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Machine Learning bằng Python và chuyển hóa kiến ​​thức lý thuyết này thành các kỹ năng thực tế bằng các bài thực hành trực tiếp. 

Khóa học này được chia thành năm tuần với mỗi tuần tập trung vào mỗi bài học: Giới thiệu về Machine Learning, Thuật toán hồi quy bao gồm các phương pháp đánh giá Tuyến tính, Phi tuyến tính và Mô hình, Thuật toán phân loại bao gồm  K-Nearest Neighbour, Hồi quy logistic, Cây quyết định,...

8. Data Science: Machine Learning by HarvardX (edX)

Khóa học này nhằm mục đích dạy cho bạn các kiến ​​thức cơ bản về Machine Learning và các thuật toán khác nhau, phân tích thành phần chính và quy chuẩn hóa bằng bài thực hành tạo hệ thống đề xuất phim. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về phân tích dữ liệu và dữ liệu đào tạo.

Khóa học này sẽ tập trung vào các thuật toán Machine Learning như Hồi quy tuyến tính với một biến, Hồi quy tuyến tính với nhiều biến, Hồi quy logistic, v.v. cũng như hướng dẫn bạn xác thực chéo để tránh “đào tạo” dữ liệu quá mức.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ nhận được chứng chỉ do edX và HarvardX chứng nhận.

9. Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R In Data Science (Udemy)

Đúng như tên gọi, khóa học này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về Machine Learning và Khoa học dữ liệu từ A đến Z. Đây sẽ là cơ hội hoàn hảo cho những bạn trẻ muốn học Machine Learning và Khoa học dữ liệu, hoặc cho các chuyên gia muốn rẽ hướng sự nghiệp sang các lĩnh vực này. 

Machine Learning A-Z sử dụng cả Python và R, tập trung vào các chủ đề cụ thể hơn như Deep Learning,  Reinforcement Learning, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, v.v. 

Khóa học gồm nhiều bài học như Tiền xử lý dữ liệu, Hồi quy, Phân loại, Phân cụm, Natural Language Processing, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Deep Learning, Model Selection & Boosting, . .

10. Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp (Udemy)

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Python cho Khoa học dữ liệu và Machine Learning cùng với các thư viện Python khác nhau. Bạn sẽ sử dụng Pandas cho Phân tích dữ liệu, SciKit-Learn cho Machine Learning, Seaborn cho sơ đồ trực quan hóa dữ liệu, Spark cho Phân tích dữ liệu lớn, Plotly cho trực quan hóa động tương tác, Matplotlib cho Python Plotting NumPy cho Dữ liệu số , v.v.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu các thuật toán Machine Learning khác nhau như Hồi quy logistic, Hồi quy tuyến tính, Cây quyết định, Mạng thần kinh, v.v. cùng với SQL cho cơ sở dữ liệu. 

Như vậy, VietnamWorks inTECH đã vừa tổng hợp cho các bạn 10 khóa học về Machine Learning phổ biến nhất hiện nay, nếu thấy hay hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé!

 VietnamWorks inTECH